COVID-19

Covid-19

Dansklubbens riktlinger angående Covid-19 2020

Vi följer Folkhälsomyndighetens  och Danssportsförbundets rekommendationer och kommer arbeta för att minimera smittspridningen. Barn och ungdomar ska fortsätta ha chansen att hålla igång med sina aktiviteter och sporter och vi kommer i höst göra följande åtgärder för att få detta att fungera rättvist för alla som vill fortsätta dansa:


  • Vi önskar att barnen lämnas vid entrèn och att föräldrar i största mån inte följer med in, ledare möter upp. (Barn och ungdoms kurser)
  • Våra ledare kommer se till att alla tvättar händerna före och efter kurs och kommer även att tillhandahålla handsprit. (Alla kurser)
  • När vi har flera aktiviteter i huset kommer vi avsluta fem minuter tidigare för att kunna ta oss tid att städa, vädra och sprita ytor. (Alla kurser)
  • Vi ser till att slippa trängsel i kapprum och allutrymmen och ser till att inte blanda olika kursers deltagare med varandra. (Alla kurser)
  • Vi kommer hålla fiket stängt, för att minska trängsel. (Alla kurser)
  • Våra ledare kommer se till så det inte sker framflyttningar, samt informera under kursens gång angående utförande. (Vuxenkurser)
  • Vi kommer enbart ha paranmälan vid vuxenkurser, samt kraftigt begränsat antal deltagande.  (Vuxenkurser)