Styrelsen

Maria Claesson

Ordförande

styrelse@buggie.se

ANNETTE HOLMBERG

Kassör & Ansv. Huskommittén

ekonomi@buggie.se

MATS DAHLSTRÖM

Ledamot

styrelse@buggie.se

Styrelsen

Buggie har en engagerad, förtroendevald styrelse som tillsammans med kommitéer ansvarar för verksamheten i Danshuset.  Den är sammansatt av såväl dansare, tränare och föräldrar. Vi tycker det är viktigt att alla delar av klubben finns representerade och kan göra sig hörda i organisationen. Därför har varje ledamot i styrelsen en tydlig roll som representant och kontaktperson för ett specifikt område.


Vi finns här för klubbens medlemmar. Har du frågor? Tveka inte att kontakta oss!

Emilia Eriksson

Ledamot

DAVID WIDELL

Vice ordförande & Ansv.

Vaktmästare

danshuset@buggie.se

MATTIAS KRONDAHL

Ledamot & Ansv. Marknadskommittén

marknad@buggie.se

Catarina Andersson

Ledamot

Socialkommitte

Göran Nord

Suppleant

Socialkommitte

Marie Osenius

Supplant