Årsmötet

Årsmöte

Här hittar du information om och ifrån Dansklubben Buggies årsmöte.

Årsmöte 2024

Danshuset

26 FEB

18.30

Härmed kallas alla medlemmar till årsmöte i Dansklubben Buggie. Vi ser fram emot din närvaro och att du delger dina synpunkter så att klubben fortsätter utvecklas. Årsmötet handlingar finns tillgängliga på mail vid anmälan samt på hemsidan senast en vecka före årsmötet.


På årsmötet tar vi beslut om klubbens framtid och du som medlem har här en stor möjlighet att påverka. Dansklubben Buggie är en ideell förening som drivs av medlemmarna och styrelsen består av dansare och föräldrar - där allt jobb som görs är på frivillig basis.


Vi behöver din hjälp för att skapa en organisation där dansare trivs ooch frodas. Styrelsen hoppas att alla medverkar vid årets viktigaste möte för att säkerställa att vi driver klubben mot ett gemensamt mål.


Vi ses!

Alla är välkomna!


Årsmötet är öppet för alla som är intresserade. Rösträtt tillfaller endast medlemmar.